JEFATURA DE SECTOR ESCOLAR No. XV
JEFATURA DE SECTOR ESCOLAR No. XV
C. T. 19FJS0015Z   Tampico No. 1514 Col. La Playa 2º Sector, Guadalupe N. L. México, C. P. 67190  Tel. (81) 8360 300315 de Julio
Cierre del
Ciclo Escolar